Соціально-психологічні аспекти структури і вікової динаміки обдарованості неповнолітніх

  • Н.А. Добровольська
Ключові слова: особистість, неповнолітні, обдарованість, творчість, структура обдарованості, вікова динаміка обдарованості

Анотація

У статті описано закономірності психічного розвитку неповнолітніх з обдарованістю і їх соціально- психологічні особливості у порівнянні з однолітками, які володіють середньовіковим рівнем обдарованості на етапі їх шкільного навчання. Основну увагу приділено вивченню вікової динаміки обдарованості, специфіці проявів і розвитку обдарованості. Вивчення проблеми обдарованості неповнолітніх здійснено на основі синтезу ідей системності та розвитку, що дозволило отримати інформацію про структуру і вікову динаміку обдарованості. Реалізація системного підходу до розуміння феномену обдарованості дозволила переосмислити традиційні підходи до її вивчення і синтезувати когнітивний, особистісний та соціально-психологічний підходи на основі уявлень про творчу природу обдарованості, її вікову динаміку і взаємодію соціально-психологічних чинників в її становленні та розвитку. Запропоновано психодіагностичну батарею методик, що забезпечила множинність і різнобічність показників обдарованості і спадкоємність цих показників при переході з одного етапу навчання на інший.

Посилання

1. Антонова О.Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу: монографія / О.Є. Антонова. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2005. 456 с.
2. Барко В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навально-виховному процесі / В. Барко та ін. Тернопіль: ТНУ, 2000. 85 с.
3. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності. Харків: ХНУ, 2015. 110 с.
4. Клименюк Ю.М. Обдаровані діти, їх виявлення та діагностика / Ю.М. Клименюк // Проблеми освіти: збірник наукових праць. Спецвипуск. Вінниця-Київ, 2015. С. 46-50.
5. Кульчицька О. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості / О. Кульчицька // Обдарована дитина. 2007. №1. С. 39-42.
6. Морозова Л. Діагностика дитячої обдарованості та психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей / Л. Морозова, І. Бондарев // Рідна школа. 2003. №5. С. 34-38.
7. Щебланова Е.И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики / Е.И. Щелбанова. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. 368 с.
Опубліковано
2019-09-26