Особливості психологічно-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників

  • В.Р. Міляєва
  • І. П. Калюжна
Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, батьківська компетентність, професійне самовизначення старшокласників, суб’єкт-суб’єктна стратегія впливу педагогів на старшокласників

Анотація

У статті розкрито основні аспекти ефективного психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників, як процесу формування внутрішньої готовності до здійснення професійного вибору. Описано психолого-педагогічний супровід спрямований на формування та розвиток внутрішніх психологічних чинників професійного самовизначення у таких напрямах: психопрофілактика (для внутрішньої актуалізації чинників професійного самовизначення), психодіагностика (для виявлення рівня їхньої сформованості); психокорекція та розвиток (для забезпечення їхнього розвитку). Зазначено компоненти батьківської компетентності (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний) щодо професійного самовизначення старшокласників та три основні стратегії (імперативна, маніпулятивна, розвиваюча), які зазвичай проявляються в діяльності педагогів і можуть впливати на професійне самовизначення учнів. Представлено модель психолого- педагогічного супроводу формування професійного самовизначення старшокласників. Описано три напрями роботи: психодіагностика, психокорекцію та розвиток, психопрофілактика через активну спільну взаємодію основних суб’єктів освітнього середовища: адміністрації, педагогів, психолога, соціального педагога, учнів, батьків.

Посилання

1. Асташева А., Бреус Ю., Гулик В., Джикаєва Г., Кебас О., Кузьміна В., Лебідь Н., Пістейко О. Федів Ю., Ідея та досвід реалізації соціально-культурного проекту «Включення» /під заг. ред. Бреус Ю., Лебідь Н. – Х.:Влавке; 2015 С. – 148
2. Калюжна, І.П. Тренінг професійного самовизначення/Навчально-методичний посібник/ під наук.ред. В.Р. Міляєвої. - К.:Альфа Реклама, 2019 С. – 80с.
3. Ковалев, Г. А., (1987) Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия [Текст] / Г. А. Ковалев // Вопросы психологии. – № 2. – С. 41– 49
4. Кравченко, Т.В. (2013) Психолого-педагогічний супровід формування батьківської компетентності щодо професійного самовизначення дітей старшокласників / Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (3). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна; 2013– С. 236-240.
5. Малина О.Г. Психологічна характеристика типів стиля життя старшокласників./ О.Г Малина // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ - Вип.27; 2008 – С. 91-101.
6. Малина О.Г., Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому та юнацькому віці/ Автореф. дис. канд. психол. Наук 19.00.07; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; 2009 – 25с.
7. Ососова М.В., (2010) Психолого-педагогическое сопровождение подростков в системе образовательного процеса// Успехи современного естествознания. - №1; 2010 – С. 74-78.
Опубліковано
2019-09-26