Проблематика побудови моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості: теоретичний аспект

  • Н.В. Ортікова
Ключові слова: кар’єрне зростання; традиційний підхід; фахівці державної служби зайнятості; вертикальне переміщення по службовій драбині; адаптивна модель функціонування; ієрархічна структура

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо визначення особливостей кар’єрного зростання фахівців державної службі зайнятості. Особлива увага приділена аналізу сутності та змісту кар’єрного зростання в державних структурах. Доведено, що у науковій літературі домінує традиційний підхід до визначення кар’єрного зростання, яке пов’язане з вертикальним переміщенням по службовій драбині, причому поняття кар’єри в державній службі зайнятості є тотожним поняттю кар’єрного зростання. Окрім цього організаційна структура ієрархічно-бюрократичного професійного середовища державної служби зайнятості ускладнює побудову узагальненої моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості. Доцільно розглядати окремо особливості кар’єрного зростання фахівців і кар’єрного зростання керівників, що пов’язано з різною специфікою функціонального наповнення посади та критеріями ефективності їх роботи. Окрім цього кар’єрні шляхи у фахівців державної служби зайнятості є досить короткими і невизначеними, характеризуються стихійністю і у значній мірі довготривалим перебуванням на одній посаді.

Посилання

1. Біла-Тіунова Л. Р. Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості / Л. Р. Біла-Тіунова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. 11. – С. 127-139.
2. Візіров Б.Й. Кар'єра державного службовця в Україні: теоретичні засади: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Візіров Борис Йосипович; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 20 с.
3. Куций О. А. Потенціал психології кар’єри та перспективи його застосування щодо персоналу, який діє в особливих умовах / О. А. Куций // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2015. – Вип. 18. – С. 111-120.
4. Митина Л.М. Психология личностного и профессионального развития человека в современном социокультурном пространстве / Л.М. Митина // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. ЛН Толстого. – 2015. – №. 3. – С.79-86.
5. Мудрик А.М. Психологічні особливості розвитку професійної кар’єри державних службовців / А.М. Мудрик // Psychological Prospects Journal. – 2019. – Вип. 33. – С. 192-204.
6. Щегорцова В. М. Наукові підходи до класифікації видів кар’єри державних службовців / В. М. Щегорцова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 1. – С. 191-196.
7. Hall D.T. and Mirvis P.H. “The new career contract: Developing the whole person at midlife and beyond” / D.T. Hall and P.H. Mirvis // Journal of Vocational Behavior. – 1995. – Vol 47. – P. 269-289.
8. Public Sector – An Employer Of Choice? Report On The Competitive Public Employer Project By Kirsi Äijälä [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/austria/1937556.pdf
9. Selby Smith. C. “A new career service?”, in Gardner M. (Ed.), Human resource management and industrial relations in the public sector, Macmillan, Melbourne, Australia. [Електронний ресурс] / Smith Selby. - Режим доступу: https://oxfordre.com/business/abstract/10.1093/acrefore/9780190224851.001.0001/acrefore9780190224851-e-168
10. Sultana R. and Watts A. Career Guidance in Europe's Public Employment Services Trends and Challenges (2019). Career guidance in Europe's public employment services: trends and challenges. [Електронний ресурс] / Ronald Sultana and Anthony Watts – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/228383677_Career_guidance_in_Europe's_public_employment_services_trend s_and_challenges
11. Valickas A. Career Development System In The Lithuanian Civil Service: Integration Of Individual Andorganizational Levels [Електронний ресурс] / Andrius Valickas – Режим доступу : https://pdfs.semanticscholar.org/994b/2a7623b67ad41eaf43229d73d2d00713d6b4.pdf
12. Wilensky H. L. “Work, careers and social integration” / H.L Wilensky // International Social Science Journal. – 1960. – Vol. 12. – No 4. – P. 543-574.
Опубліковано
2019-09-26