Впровадження тренінгу «Розвиток підприємницьких здібностей та організаційно- професійних характеристик»

  • А.В. Юдіна
Ключові слова: програма тренінгу, мотивація успіху, підприємницькі здібності, комунікативні схильності, організаторські схильності, виробничі колективи

Анотація

У статті представлено розроблену програму тренінгу «Розвиток підприємницьких здібностей та організаційно-професійних характеристик», спрямованого на збільшення мотивації успіху у працівників виробничих колективів шляхом розвитку підприємницьких здібностей та організаторських і комунікативних схильностей. Програму тренінгу розроблено на основі вивчення психологічних чинників мотивації успіху у працівників виробничих колективів. Висунуто припущення, перевірку яких передбачено за допомогою впровадження тренінгу на виробничому підприємстві. В статті наведено загальний обсяг тренінгу, розкрито основні організаційні форми та активні методи тренінгової програми. Впровадження тренінгу на виробничому підприємстві довело ефективність застосування даної тренінгової програми, а також підтвердило обумовленість мотивації успіху у працівників виробничих колективів підприємницькими здібностями, організаторськими і комунікативними схильностями.

Посилання

1. Бондаревська І.О. Навчальна програма тренінгової форми: «Кар’єра і сім’я: гендерна ідентичність жінок-менеджерів» / І.О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – 2008. – Т.1. – Ч. 21-22. – С. 57 – 62.
2. Бондарчук О. І. Спецкурс-тренінг особистісного розвитку керівників освітніх організацій у контексті організаційного розвитку / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології. – 2012. Т.1. – В. 32. – С. 213 – 217.
3. Васильев Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике / Н.Н. Васильев. – СПб.: Речь, 2007. – 283 с.
4. Карамушка Л.М. Зміст та структура тренінгу «Психологія організаційного розвитку освітніх організацій» / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології. – К., 2011. – В. 31. – С. 3 – 13.
5. Ковальчук О.С. Семінар-тренінг «Формування психологічної готовності керівників до прийняття управлінських рішень в умовах організаційного розвитку» / О.В. Ковальчук // Актуальні проблеми психології. – К, 2012. – В. 33. – С. 14 – 21.
6. Креденцер О.В. Тренінг «Формування підприємницької поведінки у персонала освітніх організацій для ефективного забезпечення організаційного розвитку» / О.В. Креденцер // Актуальні проблеми психології. – К, 2012. – В. 32. – С. 218 – 227.
7. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва (навчальний посібник) / Ю.Ф.Пачковський. – Львів, 2001. – С.41 – 47.
8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАХРАМ», 2001. – 672 с.
9. Технологія тренінгу / Упорядн.: О. Главник, Г. Бевз; за заг. ред. С. Максименка. – К. : Главник, 2005. – 205 с.
10. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – С. 301 – 305.
11. Юдіна А.В. Дослідження мотивації успіху залежно від прояву підприємницьких здібностей працівників виробничих колективів / А. В. Юдіна // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2018. – В. 31. – С. 292 – 307.
12. Юдіна (Бездітко) А.В. Зв’язок підприємницьких здібностей із мотивацією на досягнення успіху / уникнення невдач та командними ролями серед працівників промислових підприємств / А.В. Юдіна // Актуальні проблеми психології. – 2015. – В. 12. – С. 9 – 19.
13. Bondarevskaya I. Orientation on team roles connection with general enterprising tendency among workers of production enterprises / I. Bondarevskaya, A. Yudina (Bezdetko) // The 14th European Congress of Psychology: Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life. – Milan, 2015. – p. 1201.
14. Yudina A. The model of motivation to success of employees from production collectives / A.Yudina // Proceedings of the VI international scientific and practical seminar: “Political and economic self-constitution: Citizenship activity and education”. University of Warmia and Mazury. – Poland, 2018. – p. 60 – 64.
Опубліковано
2019-09-26