Учбова діяльність – умова квазі-відкриттів

  • С.Д. Максименко
Ключові слова: генетична психологія, експериментально-генетичне дослідження, експериментально- генетичний метод, онтогенез особистості, учбова діяльності, учбова задача, формувальний експеримент

Анотація

Матеріал публікації є частиною монографії автора «Психологія учіння людини: генетично-моделюючий підхід». Презентовано матеріал, що характеризує сучасний етап генетичних досліджень у психології. Обґрунтовується, що учбова діяльність є умовою квазі-відкриттів. Зосереджено увагу на дослідженнях, виконаних в рамках теоретичних уявлень культурно-історичної моделі Л.С. Виготського з використанням експериментально-генетичного методу. Підкреслено, що вихідна теоретична і дослідницька позиція, способи одержання й інтерпретації експериментальних результатів є тим, що має першорядне і принципове значення для розуміння суті цього напрямку. Проаналізовано основні напрямки, що склалися в генетичній психології. Викладено проблеми і перспективи експериментально-генетичного вивчення розвитку психіки. Висвітлено лінії розвитку генетичної психології. Визначено поняття «формувальний експкримент». Першою й основною лінією стала можливість побудови вищих психічних процесів дитини з заздалегідь заданими показниками. Наступна лінія досліджень пов’язана з застосуванням положень і схем генетичної психології в психотерапії і реабілітаційній роботі (посттравматизм). Інша лінія представлена дослідженнями, у яких акцентується увага на процесі формування учбової діяльності учнів, де експериментально-генетичний метод представлений у формі природного формувального експерименту. Це – один з найбільш цікавих і перспективних напрямків сучасних досліджень учбової діяльності. Ще одна лінія досліджень стосується проблеми прийняття навчальних завдань. Факт прийняття навчального завдання означає принципову зміну психіки учня і, у цілому, самого його як суб’єкта учбової діяльності…Результати проведених досліджень не лише підтверджують вихідні теоретичні передумови, а й дозволяють установити специфічні особливості розвитку дітей.

Посилання

The material has been taken from the book of Maksymenko S. D. «Psychology of human learning: genetically-modeling approach». Monograph / S. D. Maksymenko. – K.: Publishing House “Slovo”, 2013. - pp. 235 -256. ISBN 978-966-194-118
Опубліковано
2018-05-24