Ціннісна саморегуляція як механізм формування інтеграла професійної цінності майбутнього психолога

  • В.В. Волошина
Ключові слова: аксіосфера, аксіосвідомість, цінності, інтеграл професійної цінності, ціннісна саморегуляція, самосвідомість, майбутні психологи

Анотація

У статті презентовано результати теоретико-емпіричного вивчення динаміки розвитку ціннісної саморегуляції як механізму формування інтеграла професійної цінності майбутнього психолога. Розкрито психологічний зміст ціннісної саморегуляції та схарактеризовано якісну сторону її трансформації як механізму професійного зростання особистості. Оволодіваючи ціннісною саморегуляцією, майбутній фахівець спроможний чітко вибудувати аксіологічні перспективи, усвідомити структуру бажаного професійного Я-образу, визначити рівень своїх потенційних можливостей, які необхідні для розв’язання професійних завдань та розширити структуру особистісних цінностей прийнятними для себе цінностями фахового ментального середовища, намічаючи межі власної професійної самореалізації. Обґрунтовується необхідність збагачення процесу професійної підготовки майбутніх психологів технологіями активізації механізму ціннісної саморегуляції як основи результативності й ефективності їх особистісного і професійного самоздійснення.

Посилання

1. Бех І. Д. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : кн. 2 / Іван Дмитрович Бех // Виховання особистості: у 2 кн. – К.: Либідь, 2003. – 344с.
2. Волошина В.В. Психологічні технології підготовки майбутніх психологів: монографія / В.В.Волошина. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 399 с.
3. Худякова Н.Л. Аксиологические основы поведения человека. [Текст]: Учеб. пособие / Н.Л. Худякова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. – 109 с.
Опубліковано
2018-05-24