Результати впровадження програми розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі

  • М.О. Желтова
Ключові слова: творчий потенціал, фахівець харчової галузі, професійні мотиви, творча активність, мотивація досягнення успіху, дивергентне мислення, творча уява

Анотація

У статті представлено результати впровадження програми розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі. Визначено зміст психолого-педагогічної програми розвитку творчого потенціалу, який включає теоретичний та практичний компоненти. Зазначено, що головною метою програми є здійснення цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на розвиток творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі у процесі фахової підготовки. Подано структуру програми розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі: та засоби її реалізації. Здійснено аналіз показників розвитку мотиваційного компоненту, який включає сформованість професійних мотивів, розвиток творчої активності та наявність мотивації досягнення успіху. Представлено результати формувального експерименту за показниками когнітивного компоненту творчого потенціалу: розвиненість швидкості, гнучкості та оригінальності мислення, а також високий рівень розвитку творчої уяви.

Посилання

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская – М., 2002. – 320 с.
2. Даринская Л. А. Творческий потенциал учащихся: методология, теория, практика : моногр / Л. А. Даринская. – Спб., 2005. –293 с.
3. Васильева И. В.Практикум по психодиагностике : учебное пособие / И. В. Васильева. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – С. 88-101
4. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер,2009. – 434 с.
5. Львова И. В. Психологические факторы развития креативности личности : дис. ... канд. психол. наук / Инна Владимировна Львова. – Новосибирск, 2005. – 203 с.; с. 45-46.
6. Мильман В. Э. Метод изучения мотивационной сферы личности / В. Э Мильман // Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М., 1990. – С.23-43.
7. Попель А. А. Психологические условия развития социальной креативности студентов в процессе профессиональной подготовки: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Александр Александрович Попель. – Нижний Новгород, 2005. – 217 с.; с. 72
8. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп: учебное пособие / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов – М. – Изд-во Института Психотерапии. – 2002. – С. 98-102.
Опубліковано
2018-05-24