Результати впровадження програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря на різних етапах професійного навчання

  • О.О. Лазуренко
Ключові слова: емоційна компетентність, майбутній лікар, програма формування емоційної компетентності, професійне навчання

Анотація

Дослідження емоційної компетентності студентів-лікарів в умовах вищої професійної освіти обумовлено необхідністю виявлення її психологічних складових та особливостей формування емоційної сфери. Базуючись на результатах пошукового етапу дослідження формування емоційної компетентності майбутнього лікаря, постала проблема пошуку певних потенціалів її формування на етапах професійної підготовки. Після впровадження спеціальної програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря нами були проаналізовані кількісні зміни у показниках складових емоційної компетентності та їх значущість. Основним результатом впровадження психологічної програми формування емоційної компетентності майбутнього лікаря на різних етапах професійної підготовки було підвищення рівня розвитку компетенцій студентів-медиків у сфері емоцій. Результатами проведеного експериментально-психологічного дослідження було продемонстровано динаміку змін у розвитку емоційної сфери студентів-медиків в результаті впровадження спеціальної програми формування всіх компонентів емоційної компетентності майбутніх лікарів, а відтак, доведено її ефективність.

Посилання

1. Лазуренко О.О. Концепція формування емоційної компетентності на різних етапах професійної підготовки лікаря / О.О. Лазуренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Випуск 3. – Херсон, 2015. – С. 113-117.
2. Лазуренко О.О. Експериментальне дослідження психологічних особливостей емоційної компетентності майбутнього лікаря/ О.О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології: Зб.наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том 5. Випуск 15. – Київ, 2015. – С. 106-114.
3. Лазуренко О.О. Тренінг формування емоційної компетентності майбутнього лікаря/ О. О. Лазуренко// Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. – 2016. – 2 (14).
4. Лазуренко О.О., Тертична Н.А. Дослідження психологічних складових емоційної компетентності майбутнього фахівця-лікаря./ О.О. Лазуренко, Н.А. Тертична// Актуальні проблеми психології: Зб.наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 29. – Київ, 2016. – С. 97-106.
5. Лазуренко О.О. Аналіз психологічних особливостей складових емоційної компетентності майбутнього лікаря./ О.О. Лазуренко // Психологічний часопис. Збірник наукових праць. – №2(4)2016. – С. 96-111.
6. Лазуренко О.О. Аналіз передумов формування емоційної сфери та проявів емоційного потенціалу особистості студента в процесі професійної підготовки. / О.О. Лазуренко // Молодий вчений. – №5, 2014. – С. 127-131.
7. Olena O.Lazurenko, Nataliya V.Smila. Psychological and Pedagogical Principles of Students’ Emotional Sphere formation in the Process of Professional Training and Development.// Journal of Psychological Sciences. – Vol.2. – No.3. – 2016. PP. 124-129.
Опубліковано
2018-05-24