Екофасилітативні картки: «мануал» до супроводу індивідуальних освітніх траєкторій психолога-консультанта

  • П.В. Лушин
  • Я.В. Сухенко
Ключові слова: ЕКОкартки, екофасилітація, індивідуальна освітня траєкторія, психологічне консультування, Нова українська школа

Анотація

У статті проаналізовано напрямки реформи Нової української школи в плані реалізації та супроводу індивідуальних освітніх траєкторій особистості. Представлено результати фокус-групи шкільних психологів, що стосуються проблемних питань в їх діяльності на початковому етапі реформування школи. Відповідно до логіки екофасилітативного підходу визначено загальні підходи та принципи формування здатності до недирективного супроводу індивідуальної освітньої траєкторії особистості, а також окреслено їх специфіку у процесах підготовки та підвищення кваліфікації психологів. Презентовано інноваційну науково-методичну розробку – екофасилітативні картки. ЕКОкартки є професійним проективним інструментом, який відповідає сучасним вимогам щодо перезавантаження навчального процесу та містить 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторій психолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності. Описано досвід роботи та сформульовано ідеї щодо використання ЕКОкарток в індивідуальному та груповому форматах у процесі підготовки та підвищенні кваліфікації психологів.

Посилання

1. Концепція Нової української школи : Електронний ресурс – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf . – Мова : укр. – Дата останнього доступу : 01.03.2017. – Загол. з екрану.
2. Лушин П.В. Экологичная помощь личности в переходный период: экофасилитация [Текст] : Монография / Лушин П.В. – Киев, 2013. – 296 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 2).
3. Лушин П.В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст] : Монография / П.В. Лушин. – Киев, 2017. – 144 с. (Серия «Живая книга» ; Т. 4).
4. Лушин П.В. 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторій психолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності: екофасилітативні картки [Карткове видання] / П.В. Лушин, Я.В. Сухенко. – К. ; 2017. – 108 с.
5. Сухенко Я.В. Індивідуальна освітня траєкторія: міждисциплінарний аналіз феномену / Я.В. Сухенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – Випуск 4. – Том 2. – С. 111–116.
Опубліковано
2018-05-24