Динаміка ціннісних орієнтацій подружніх пар

  • М.А. Садова
  • Ю.Д. Комарова
Ключові слова: ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова сфера, «стаж» шлюбу сім’ї

Анотація

Статтю присвячено проблемі ціннісних орієнтацій, які видозмінюються в процесі становлення та розвитку сім’ї та подружньої пари. Визначено сутність понять: ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова сфера. Проведено емпірико-практичне дослідження динаміки ціннісних орієнтацій у молодих і зрілих подружніх пар та узагальнено його результати. Показано, що система сімейних цінностей може мінятися залежно від «стажу» шлюбу сім’ї. Для всіх подружніх пар, що приймали участь в дослідженні, однаково найбільшою цінністю є здоров’я. Виявлено, що непогодженість сімейних цінностей і рольових установок у подружній парі призводить до незадоволеності шлюбом та структура сімейних цінностей подружніх пар буде змінюватися в залежності від етапів життєвого циклу сім’ї.

Посилання

1. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности / В.Г. Алексеева // Психол. журн. – 1994. – Т. 5. – № 5. – С. 63-70.
2. Анурин В.Ф. Ценностные ориентации и их влияние на формирование потребностей / В.Ф. Анурин // Социология высшей школы. Подготовка специалистов для народного хозяйства: Сб. науч. трудов. – Горький: 2002. – С. 116- 129.
3. Бубнова С.С. Методика диагностики ценностных ориентации личности. М. : 2015. – 56 с.
4. Клочко В.Е. Персонификация ценностей как механизм нравственного воспитания / В.Е. Клочко // Пути формирования нравственных основ личности школьника. Проблемы. Методика. Опыт: Тезисы конференции. – Барнаул, 1997. – С. 234 – 238.
5. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентации / Д.А. Леонтьев. – М. : 1992. – 117 с.
Опубліковано
2018-05-24