Психодіагностична методика «індивідуальна композиція показників самоприйняття»: перевірка теоретичного конструкту

  • О. П. Саннікова
  • І.О. Гордієнко
Ключові слова: самоприйняття, відторгнення, структура самоприйняття, факторний аналіз, конструктна валідність

Анотація

У статті викладаються результати перевірки теоретичного конструкту авторської методики, спрямованої на вивчення якісних ознак самоприйняття як складної властивості особистості. Самоприйняття як властивість особистості характеризує ступінь прийняття людиною себе такою, якою вона є, незалежно від оцінки своїх переваг та недоліків. Експліковано і описано якісні характеристики самоприйняття: емоційний компонент (палітра афективних репрезентації); когнітивний компонент (репрезентації самоприйняття в думці); конативний компонент (зовнішні прояви ставлення до власної особистості); контрольно-регулятивний компонент (ступінь контролю за репрезентаціями самоприйняття). Відповідно до вимог психометрики розроблено тест- опитувальник «Індивідуальна композиція показників самоприйняття». Здійснено перевірку конструктної валідності оригінальної методики за допомогою факторного аналізу (з подальшою ротацією) індикаторів шкал для пошуку найбільш простої конфігурації факторних навантажень. Доведена оптимальність чотирьохфакторної моделі, котра відповідає закладеній структурі теоретичного конструкту методики.

Посилання

1. Анастази А. Психологическое тестирование / Анна Анастази, Сьюзан Урбина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс ; пер. с англ. / общ. ред. В. Я. Пилиповского. – М. : Прогресс, 1986. – 424 с.
3. Камінська О.В. Основні характеристики самоставлення як компоненту структури самосвідомості / О.В. Камінська // Український науковий журнал «Освіта регіону». – 2011. – № 2. – С. 272.
4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : Учебное пособие. 3-е изд., стереотип / А.Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2007. – 392 с.
5. Санникова О.П. Формально-динамические и качественные метахарактеристики индивидуальности / О.П. Cанникова // Наука і освіта. – 2007. – № 6-7. – С. 30-33.
6. Cаннікова О.П. Макроструктура особистості: психологічний опис / О.П. Cаннікова // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». – 2013. – № 7/СХVІІ. – С. 7-12.
7. Санникова О.П. Феноменология личности : [Монография] / О.П. Cаннікова. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
Опубліковано
2018-05-24