Актуальні проблеми підготовки педагогів і психологів у вищій школі до роботи з сім’єю

  • Т.В. Сенько
Ключові слова: несприятлива і сприятлива психологічна атмосфера, рідна домівка, сімейні цінності, ідеальна сім'я, виховна атмосфера рідного дому

Анотація

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з підготовкою фахівців вищої школи до роботи з сім’ями з позитивною і негативною психологічною атмосферою. Особливу увагу автор приділяє найбільш важливим при підготовці педагогів і психологів у вищій школі питанням: впливу психологічної атмосфери в сім’ї на розвиток і формування особистості дітей і на можливість самовдосконалення особистості батьків; ситуацій позитивної і негативної психологічної атмосфери; впливу норм і вимог, які існують в сім’ї на сформованість соціальних почуттів кожної дитини; проблемам культурного рівня сім’ї; факторів сімейної ситуації в цілому; а також характеристиці функціональних і дисфункціональних сімей. Одним з головних завдань вищої школи в цьому напрямку є, на думку автора, підготовка майбутніх фахівців до роботи з дисфункціональними сім’ями. Використання знань майбутніх педагогів і психологів на цю тему в їх професійній діяльності дозволять грамотно будувати роботу з кожною сім’єю і сприяти тому, що батьки будуть проявляти високий рівень психічного і особистісного розвитку, демонструвати широкий спектр соціальних умінь і навичок, які допоможуть їм та їхнім дітям в встановлення позитивних контактів не лише з членами своєї сім’ї, а й з оточуючими людьми в цілому.

Посилання

1. Артамонова М.О. Особенности проявления «Родительской любви» как педагогические аспекты психических состояний / М.О. Артамонова // Психология психических состояний: актуальные теоретические и прикладные проблемы. – Казань: Отечество, 2013. – Ч. 1. – С. 132-136.
2. Калина О.Г. Значение отца для развития ребенка (на материале зарубежных исследований) / О.Г. Калина, А.Б. Холмогорова // Семейная психология и семейная терапия. – 2006. – № 1. – С. 87-100.
3. Карандашев Ю.Н. Структура периода взрослости в уровневой концепции развития / Ю.Н. Карандашев // Психосфера / под ред. Е.Е. Сапоговой. – Тула: Тульский Государственный Университет, 2013. – Вып. 7. – С. 14-29.
4. Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен: учебное пособие / Р.В. Овчарова. – Москва: Московский Психолого-социальный Институт, 2006. – 496 c.
5. Сенько Т.В. Психология взаимодействия: Часть шестая: Взаимодействие детей в семье / Т.В. Сенько. – Бельско-Бяла: ADDENDIUM, 2012. – 348 с.
6. Сенько Т.В. Психодиагностика и психотерапия семьи / Т.В. Сенько. – Бельско-Бяла: ADDENDIUM, 2017. – 384 с.
7. Beavers W.R., Hampson R.B. The Beavers system model of family functioning // Journal of Family Therapy. – 2000. – № 22. – Р. 128-143.
8. Epstein N.B., Bishop D., Levin S. The McMaster model of family functioning // Journal of Marital and Family Therapy. – 2007. – № 4. Р. 19-31.
9. Filipczuk, H. Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981. – 311 s.
10. Hall C. Lindzey G., Campbell J. Teorie osobowości. – Warszawa: PWN, 2006.
11. Kowalski S. Socjologia wychowania w zarysie. – Warszawa: PWN, 1976. – 280 s.
12. Liberska H., Matuszewska M. Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania // Psychologia rodziny / red. I. Janicka, H. Liberska. – Warszawa: PWN, 2014. – S. 115-140.
13. Lipkowski O. Resocjalizacja. – Warszawa: Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 231 s.
14. Obuchowska I. Dynamika nerwic: psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. – Warszawa: PWN, 1976. – 443 s.
15. Plopa M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. – Kraków: Impuls, 2011. – 452 s.
16. Rembowski J. Rodzina w świetle psychologii. – Warszawa: Szkole i Pedagogiczne, 1978. – 263 s.
17. Rostowska T. Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. – Kraków: Impuls, 2008. – 221 s.
18. Rożnowska A. Wybrane aspekty wychowania w rodzinie. – Słupsk: WSP, 1998. – 93 s.
19. Rydel Z. Domowe ognisko – czy pobojowisko? // Ku partnerstwu szkoła-rodzice / Red. J. Konwicki. – Jelenia Góra: Nauczycielskie, 1999. – S. 103-110.
20. Senko T. Analiza form zachowań osobowościowych w interakcjach rodzinnych / Tatiana Senko // Diagnoza zachowań osobowościowych. – Legnica: PWSZ im. Witelana w Legnicy, 2015. – S. 65-136.
21. Senko T. Możliwości terapii psychologiczno-pedagogicznej w kształtowaniu pozytywnych stosunków w parze „ojciec-syn” // Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy współczesnej edukacji: Inclusion, therapy, development support as the problems of modern education / red. T. Senko, I. Bugajska-Bigos, B. Lisowska. – Nowy Sącz: PWSZ w Nowym Sączu, 2014. – S. 301-310.
22. Senko T. Nowatorskie projekty w procesach kształtowania współczesnej rodziny // Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości. – Racibórz: PWSZ w Raciborzu, 2009. – S. 88-92.
23. Senko T. Rodzina jako klient: podejście systemowe w terapii psychologiczno-pedagogicznej // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. – Kraków: UP, 2016. – S. 164-171.
24. Sochaczewska G. Współżycie w rodzinie wielopokoleniowej // Wychowanie w Przedszkolu. –Warszawa: WsiP, 1987. – № 7-8. – S. 34-46.
25. Szymczyk L., Barczyk A. Pedagogizacja rodziców forma wsparcia w tworzeniu klimatu wychowawczego w rodzinie // Nauczyciel i Szkoła. – 2010. – № 1-2. – S. 46-47.
26. White E.G. Umysł – charakter – osobowość. – Warszawa: Znaki Czasu, 1992. – 67 s.
27. Zaborowski Z. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1980. – 132 s.
Опубліковано
2018-05-24