Психологічні особливості інформаційного стресу

  • Т.В. Скрипаченко
Ключові слова: стрес, психічна напруга, тривога, інформаційний стрес, стресор, особистісний контроль

Анотація

Стрес – це реакція на неочікувані, екстремальні події в зовнішньому середовищі. Він має фізиологічні та психологічні ознаки, причини, якими є конкретні стрес-фактори, що його викликають. Стрес впливає на діяльність особистості, її психічний стан, комунікації. Сьогодні особистість живе і функціонує в інформаційному світі. Цей світ складається із безмежної кількості інформаційних потоків, які кожну секунду впливають на людину. Всебічний вплив інформації створює для людини не тільки зручності. Така ситуація породжує стресові стани, тому що інформації може бути занадто багато, вона може мати непередбачуваний характер, вимагати від особистості швидких дій, швидкого психічного реагування та адаптації до нових умов. Інформаційний стрес викликає стан психічної напруги, тривоги, страху та інші психологічні стани. Особливо це стосується інформації, яка за своєю сутністю не відповідає моральним нормам, маніпулює та робить особистість залежною від певної інформації.

Посилання

1. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М. : ПЕР СЭ, 2000. – 352 с.
2. Вірна Ж.П. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол.моногр. / Ж.П. Вірна, Х. Хворост, та ін.; за заг. ред. Ж. Вірної.- Луцьк : Вежа -Друк, 2015.–588 с.
3. Грачев Г.В. Манипулирование личностью:Организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия / Г.В Грачев, И.К. Мельник. Издание второе, исправленное и д/-полненное.–М.: Алгоритм, 2002.–228 с. 4. Корнієнко О.В. Підтримання психоматичного здоров’я практично здорових людей: Навчальний посібник. – К. : Вид. центр «Київський університет», 2000. – 126 с.
5. Лазарус Р.С. Индивидуальная чувствительность и устойчивость к психологическому стрессу // Психологические факторы на работе и охрана здоровья. М.-Женева, 1989. С. 121-126.
6. Магда Є.В. Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. В.Магда.–Харків: Віват, 2015.–302 с.
7. Петрик В.М., Ліщинська О.А., Кальниш В.В. та ін. Соціально-правові основи інформаційної безпеки: Навчальний посібник. – К., 2006. – 263с.
8. Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги // Тревога и стресс в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1983. С. 12-24.
9. Хворост Х.Ю. Інфоомаційно-психологічний вплив в розрізі безщпеки здоров’я// Наука і освіта.- Луцьк: Вежа-друк, 2016.- №2-3.- С. 184-191.
10. Шлапаченко В.М. Дезінформація як спосіб інформаційно-психологічного впливу / В.М. Шлапаченко // Методи, засоби та заходи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки людини, суспільства, держави.–2013.–№2 (12).–С. 79-86.
Опубліковано
2018-05-24