Теоретичний аналіз феномену «агресивність особистості»

  • В.В. Трофимчук
Ключові слова: агресивність, агресія, агресивна поведінка, підхід, готовність, соціалізація

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу основних аспектів агресивності особистості. Проаналізовано основні погляди науковців на поняття «агресивність» у психологічній літературі. Визначено сутність поняття «агресивність», «агресивність особистості», «агресія». Скомпоновано основні наукові підходи до характеристики агресивності особистості, яка розуміється як інтегрована сукупність властивостей особистості, що виражається у потенційній готовності до позитивних чи негативних дій, які залежать від впливу різного роду чинників. Представлено позиції науковців до дослідження психологічних особливостей агресивності особистості як психологічного феномена: етологічного (агресивність як прояв інстинкту), соціологічного (агресивність як результат соціалізації), діяльнісного (агресивність як готовність до дій), мотиваційного (агресивність як спонука до агресивних дій), поведінкового (агресивність як свідома агресивна поведінка), аксіологічного (агресивність як емоційний стан), особистісного (агресивність як властивість особистості). Охарактеризовано як позитивні, так і негативні риси агресивності особистості.

Посилання

1. Алєксєєнко Т.Ф. Соціальна педагогіка : словник-довідник / Т.Ф. Алєксєєнко. – Вінниця, 2009. – 548 с.
2. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – М., 2002. – 287 с.
3. Атемасова О.А. Агресивна дитина : як їй допомогти / О.А. Атемасова. – Х., 2010. – 176 с.
4. Бандура А. Подростковая агрессия : Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М., 2000. – 508 с.
5. Берковиц Л. Агрессия : причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – М., 2002. – 510 с.
6. Волянська О.В. Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації / О.В. Волянська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2016. – № 3. – С. 117- 134.
7. Гладкова Є.О. Феноменологічний аналіз кримінальної агресії / Є.О. Гладкова // Вісник Кримінологічної асоціації України. – Харків, 2017. – № 1 (15). – C. 75-82.
8. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в современной психологии / С.Н. Ениколопов // Прикладная психология. – 2001. – № 1. – С. 60–72.
9. Изард К.Э. Эмоции человека / К.Э. Изард. – М., 2008. – 954 с.
10. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала / К. Лоренц. – М., 1998. – 493 с.
11. Охрімчук М.П. Як працювати з агресивною дитиною / М.П. Охрімчук. – К., 2004. – 64 с.
12. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан // Психологический журнал. – 1996. – №5. – С.3-18.
13. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологи. – 1991. – № 1. – С. 81-87.
14. Трамбле Р. Развитие агрессивного поведения в детском возрасте : Чему мы научились в прошлом веке? / Р. Трамбле // Международный журнал развития поведения. – 2000. – 24 (2). – С. 129–141.
15. Фрейд А. Норма и патология детского развития / А. Фрейд, З. Фрейд ; пер. с нем. Я. Л. Обухова // Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов. – СПб., 1997. – С. 217–364.
16. Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / З. Фрейд. – М., 2003. – 624 с.
Опубліковано
2018-05-24