Теоретичний аналіз визначення поняття «духовність» у природно-науковій і гуманістичній парадигмах

  • Ю.В. Железнякова
Ключові слова: духовність, дух, особистість, гуманістична парадигма, духовна парадигма

Анотація

Теоретичний аналіз визначення поняття «духовність» у природно-науковій і гуманістичній парадигмах. Стаття присвячена теоретичному аналізу розуміння поняття «духовність» у рамках природно-наукової і гуманістичної парадигм для подальшого виокремлення психологічних факторів, які визначають духовність серед інших психічних та психологічних явищ. У статті представлені дослідження, які вказують на те, що як у вітчизняній психології, так і в західній відсутня концептуальна модель, яка визначає підхід до її вивчення та використання в практиці навчання і виховання. Було, також обґрунтовано, що духовність – це те, що є іманентною сутністю особистості людини і розуміється як її невід'ємна частина.

Посилання

1. Вірковський А. Синергетичний підхід до поняття «духовність» // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – №. 14. – С. 51-54.
2. Гараи Л. Еще один кризис в психологии! / Л. Гараи, Кечке М. // Вопросы философии. – 1997. – № 4. – С. 86–96.
3. Леонтьев Д. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностей регуляции деятельности / Д.А. Леонтьев // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 1997. – №1. С. 20 – 27.
4. Мазилов В. Перспективы парадигмального синтеза в современной психологии / В. Мазилов // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – №3. – С. 186-194.
5. Савчин М. Методологеми психології : монографія / Мирослав Савчин. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с.
6. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности / Л.Н. Собчик. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 501 с.
7. Татенко В. Психология в субъективном измерении : монография / В.О. Татенко. – К. : ВЦ «Просвіта», 1996. – 404 с.
8. Bonelli, R. M. Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: A systematic evidence-based review / R. M. Bonelli & H. G. Koenig. – Journal of Religion and Health. – 2013. – Vol. 52(2). – P. 657–673.
9. Pargament, K. I. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE / K. I. Pargament, H. G., Koenig & L. M. Perez – Journal of Clinical Psychology. – 2000. –Vol. 56(4). – P. 519 – 543.
10. Pargament, K. I. Religious coping methods as predictors of psychological, physical and spiritual outcomes among medically ill elderly patients: A two-year longitudinal study / K. I. Pargament, H. G. Koenig, N. Tarakeshwar & J. Hahn – Journal of Health Psychology. – 2004. – Vol. 9. – P. 713–730.
11. Ro E. (2009). Psychosocial functioning in the context of diagnosis: Assessment and theoretical issues / E. Ro & L. Clark – PsychologicalAssessment. – 2009. – Vol. 21(3). – P. 313–324.
12. Weber, S. R. The role of religion and spirituality in mental health / S. R. Weber & K. I. Pargament – Current Opinion in Psychiatry. – 2014. – Vol. 27(5). – P. 358–363.
Опубліковано
2018-11-01