Особливості організаційної культури інформаційно-технологічних компаній

  • І.І. Лепська
Ключові слова: інформаційно-технологічна компанія, організація, персонал, організаційна культура, гнучкість, адаптивність

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан української галузі інформаційних технологій та проаналізовано останні дослідження тенденцій в управлінні персоналом. Здійснено теоретичний аналіз основних психологічних особливостей та визначено ключові компоненти організаційної культури інформаційно-технологічних компаній. Визначено, що особливості культури інформаційно-технологічних компаній пов’язані з особливостями самих організацій, які функціонують у глобальному, конкурентному та технологічному середовищі. Єдиної найкращої культури для всіх організацій цього типу не існує – у кожному випадку вона визначається цілями, специфікою діяльності та умовами функціонування організації. Зроблено висновки про необхідність подальшого дослідження феномену та формування організаційної культури інформаційно-технологічних компаній.

Посилання

1. Бок Л. Робота рулить! Уроки Google: правила гри у команді мрії / пер. з англ. Анастасія Дудченко. – 2-ге вид. – Київ: Наш формат, 2017. – 424 с.
2. Доер Дж. Міряй важливе. OKR: проста ідея зростання вдесятеро / Переклад з англійської Дениса Суворова. – Київ: Yakaboo Publishing, 2018. – 296 c.
3. Дослідження PwC по ІТ-індустрії у 2016 [Електронний ресурс] // European Business Association. – Режим доступу: https://eba.com.ua/static/export_it_industryfinal_29092016.pdf
4. Как построить организацию будущего: новые тенденции в управлении персоналом [Электронный ресурс] // Kyivstar Business Hub. – Режим доступа: https://bit.ly/2zB546y
5. Кови С. Лидерство, основанное на принципах. – Альпина Паблишер, 2013. – 302 с.
6. Коллінз Дж. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші – ні / пер. з англ. Оксана Савчин. – К.: Наш Формат, 2017. – 368 с.
7. Сняданко І. І. Соціально-психологічні умови формування організаційної культури промислового підприємства: дис.. канд. психол. наук: 19.00.05 / АПН України; Інститут психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2007. — 333 с.
8. Спивак В. А. Корпоративная культура. – Санкт-Петербург, 2001. – 352 с.
9. Стратегічні перспективи ринку праці України 2017 [Електронний ресурс] // EY. – Режим доступу: https://go.ey.com/2FTOJ2A
10. Українська IT-індустрія: загальні дані та рівень спеціалістів [Електронний ресурс] // IT Ukraine Association. – Режим доступу: https://bit.ly/2FRnJkf
11. Що ви знаєте про українську ІТ-індустрію? [Електронний ресурс] // European Business Association. – Режим доступу: https://eba.com.ua/know-ukrainian-industry/
12. Элвессон М. Организационная культура / Пер. с англ. – Х.: Гуманитарный центр, 2005. – 460 с.
13. Adaptive organizational resilience: an evolutionary perspective. Ian P McCarthy, Mark Collard, Michael Johnson [Electronic resource] // Science Direct. – Retrieved from: https://bit.ly/2Rsn2iE
14. Culture’s role in enabling organizational change. Сulture and change management survey [Electronic resource] // Strategy&. – Retrieved from: https://pwc.to/2ph0K9A
15. Grant A. Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. – New York: Viking, 2013. – 320 p.
16. Harris P. P. & Moran R. T. Managing Cultural Differences. – Gulf Publishing Company, 1991. – 609 p.
17. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. – London: Mc Graw-Hill, 2010. – 360 р.
18. In a digital world, how can being human be key to unlocking more growth? 100% human at work [Electronic resource] // EY. – Retrieved from: https://www.ey.com/en_gl/workforce/humanatwork
19. Kameron Kim S., Quinn Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture. Based on the Competing Values Framework. – Third Edition. – Jossey-Bass: A Whiley Imprint, 2011. – 268 p.
20. Leadership Research. Creating the ideas and insights of leader character [Electronic resource] // Ian O. Ihnatowycz Institute For Leadership. – Retrieved from: https://www.ivey.uwo.ca/research/
21. Lencioni P. The five dysfunctions of a team: a leadership fable. – First edition. – Jossey-Bass: A Whiley Imprint, 2002. – 230 p.
22. Schein E. H. Organizational Culture and Leadership. – Fifth edition. – Hoboken: Whiley, 2017. – 384 p.
23. The talent challenge: Rebalancing skills for the digital age [Electronic resource] // PwC. – Retrieved from: https://pwc.to/2t3mNQ0
24. The upside of disruption. Megatrends shaping 2016 and beyond [Electronic resource] // EY. – Retrieved from: https://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends
Опубліковано
2018-11-01