Модель емпіричного дослідження наслідків дитячого досвіду у дорослому житті

  • К.Л. Мілютіна
Ключові слова: сімейне насильство, психологічна травма, особистість, методика АСЕ, наратив

Анотація

Стаття присвячена перспективам дослідження наслідків ранніх дитячих травм у житті дорослих. За результатами пілотажного дослідження було виявлено, що в 56% соціально адаптованих та здорових дорослих були спогади про травматичний досвід, пережитий у дитинстві. Дисперсійний аналіз за критерієм χ2 з достовірністю 0,05 підтверджує нерівномірність розподілу негативних життєвих подій у розповідях наших респондентів. Буде використано опитувальник Уайнхолда для дослідження рівню співзалежності та опитувальник батьківської любові Р.В. Овчарової. Пережитий негативний дитячий досвід може вплинути і на загальний рівень психічного здоров’я людини, що можна дослідити за допомогою методики «Mental health». З метою більш детального розгляду структури порушень, або їх відсутності, будуть досліджені розлади особистості за опитувальником А.Бека. Для дослідження особливостей емоційної сфери особистості можна застосувати опитувальник емоційного інтелекту ЕМІН Люсіна та «Самооцінка емоційних станів» Г.Айзенка, що надасть можливість дослідити актуальний рівень тривожності, агресії, фрустрації та ригідності особистості.

Посилання

1. Матушевская Н.В. Теория привязанности: история и современное состояние исследований // Перинатальная психология и психология родительства, 2005, №2, с. 48-97
2. Carrasco, M. A., & Rohner, R. P. (2012). Parental acceptance and children’s psychological adjustment in the context of interpersonal power and prestige. Journal of Child and Family Studies, 21, 1-8.
3. Kobasa S. C., Maddi S. R., Kahn S.(1982) Hardiness and health: a prospective study // Journal of Personality and Sotsial Psychology. 1982. № 42. P. 168-177.
4. Rohner, R. P. (2005). Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ): Test manual. In R. P. Rohner & A. Khaleque (Eds.), Handbook for the Study of Parental Acceptance and Rejection (4th ed., pp. 43–106). Storrs, CT: Rohner Research Publications.
5. Rohner, R. P. (2011). Parental Power-Prestige Questionnaire. In R. P. Rohner, Measures for Use in Parental Acceptance- Rejection Research (134-135). Storrs, CT: Rohner Research Publications.
6. Lloyd, J., Moore, K., & Rohner, R. P. (2011). Analysis of the Adult Parental Power-Prestige Questionnaire (3PQ) and its association with a two-item measure of parental power and prestige. Unpublished manuscript. University of Chester.
7. Khaleque, A., & Rohner, R. (2002). Perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Marriage and Family, 64, 54–64.
8. Kobasa S. C., Maddi S. R., Kahn S. (1982)Hardiness and health: a prospective study // Journal of Personality and Sotsial Psychology. 1982. № 42. P. 168-177.
9. Кондакова И.В. (2012) Личностные ресурсы психологической защищенности людей, перенесших насилие в детстве. Автореф. Канд.. диссертации, 2012 (електронне джерело) http://www.dissercat.com/content/lichnostnye-resursypsikhologicheskoi- zashchishchennosti-vzroslykh-perezhivshikh-nasilie-v-d#ixzz5S60GiQdN
10. Иванова И.С. Тип привязанности к матери, детский опыт и самоотношение у старших подростков // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22301 (дата обращения: 25.09.2018).
11. Сидоренко Е. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру \Е.Сидоренко, СПб, Речь, 2000, - 352с.
12. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков\ А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская,М.Когитоцентр, - 2007, - 260с.
Опубліковано
2018-11-01