Особливості застосування лялькотерапії в психокорекційній роботі з жінками

  • Н.О. Мосол
  • О.О. Корнієнко
Ключові слова: арт-терапія, лялькотерапія, народна лялька, психокорекція, індивідуальна та групова робота

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лялькотерапії як методу психокорекційної роботи. У сучасному просторі арт-терапії лялькотерапія є самостійним методом психологічної допомоги, який широко використовується з метою соціальної адаптації, корекції страху, тривожності, емоційних травм, подолання конфліктів, зняття нервово-психічної напруги. Розглянуто сутність та специфіку лялькотерапії як напряму арт- терапії, визначено особливості використання лялькотерапії як терапевтичного методу в різних психотерапевтичних підходах. Проаналізовано сучасні підходи до психокорекційної роботи засобами лялькотерапії. Досліджується потенціал використання народної ляльки в лялькотерапії. На основі практичного досвіду індивідуальної та групової роботи розроблено авторський алгоритм застосування методу лялькотерапії в психокорекційній роботі з жінками.

Посилання

1. Бочкарьова І. Народна лялька як універсальний об’єкт у психотерапевтичній роботі з жінкою / І. Бочкарьова, Т. Зайчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . – Київ, 2017. – С. 19-21.
2. Витак Г. Особливості становлення арт-терапії в україні / Г. Витак// Гуманітарний вісник ЗДІА. Серія «Філософія». – 2014. –№ 56. –С.43-51.
3. Вознесенська О.Л. Арт-терапіявроботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті / О. Вознесенська, Л. Мова. – К.: Шкільнийсвіт, 2007. – 120 с.
4. Гребенщикова Л.Г. Основыкуклотерапии / Л.Г. Гребенщикова, Галерея кукол. – СПб.: Речь, 2007. – 80 с.
5. Киселева М.В. Арт-терапия в практическойпсихологии и социальнойработе / М.В. Киселева. – СПб.: Речь, 2007. – 336с.
6. Колошина Т.Ю. Марионетки в психотерапии / Т.Ю. Колошина, Г.В. Тимошенко. – М.: Изд-воИнститутаПсихотерапии, 2001. – 192 с.
7. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості / О.С. Найден. – К. : АртЕк, 1999. – 256 с.
8. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов / А.А.Осипова. – М.: ТЦ«Сфера»,2001. – 512с.
9. Тарарина Е.В. Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера / Е.В. Тарарина. Научно-методическоепособие. – Луганск: Элтон- 2, 2013. – 160 с.
10. Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда / А.Ю. Татаринцева. – СПб.: Речь,2007. – 102с.
11. Estés, C.P. Women Who Run with the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. – New York: Ballantyne, 1995. – 560 p.
Опубліковано
2018-11-01