Експериментальні результати дослідження формування професійної відповідальності студентів ВНЗ

  • М.А. Садова
Ключові слова: вхідний контроль, вихідний контроль, професійна відповідальність, пізнавальна, інтелектуальна сфери, успішність навчання

Анотація

Статтю присвячено проблемі професійної відповідальності, яка формується в процесі становлення студентської молоді в своїй професії. Пред`явлені результати досліждень вхідного та вихідного контролю. Показано, що проведений тренінг, який направлений на формування професійної відповідальності студентів та орієнтації на результат, суттєво підвищив результати вихідного контролю досліджень. Виявлені особистісно- ситуаційні чинники, які направлені на формування професійної відповідальності студентів ВНЗ. Здійснено порівняльний аналіз результатів вхідного та вихідного контролю досліджень. Виявлено особливості успішності в навчанні, пізнавальної та інтелектуальної сфер студентів з різними типами формування професійної відповідальності.

Посилання

1. Садова М. А. Психологічні складові професійної відповідальності очобистості : [монографія] / М. А. Садова. – Одесса : видавець Букаєв Вадим, 2018. – 434 c.
2. Садова М. А. Проблема формування відповідальності особистості в психологічних дослідженнях / Мирослава Анатоліївна Садова // Вісник Харківського національного педагогічного університету. – Х. : 2013. – Вип. 45., ч. 1. – Психологія. – С. 190-201.
3. Садова М. А. Професійна відповідальність як основна детермінанта кар`єрного росту / Мирослава Анатоліївна Садова // Актуальні проблеми психології. Збірн. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка – К. : 2012. – Том. 11.,вип. 6. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – С. 190-201.
4. Садова М. А. Психологічні детермінанти відповідальної поведінки особистості / Мирослава Анатоліївна Садова // Наукові праці МАУП. – 2011. – Т. 20. – Ч. 2. – С. 231-238.
5. Садова М. А. Психологічні передумови вивчення відповідальності осо-бистості з точки зору цілісно-функціонального підходу / Мирослава Анатоліївна Садова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, 2013. – Т. 25. – Ч. 2. – С. 250-258.
Опубліковано
2018-11-01