Особистість починається з любові

  • С.Д. Максименко
Ключові слова: особистість, психологія акту, початок особистості, поняття любові

Анотація

Вихідні методологами генетичної психології визначають магістральні лінії дослідження психології особистості і ряд центральних питань: «Як виникає особистість?», «Якими є психологічні механізми її існування і розвитку?». Відповідь на перше питання полягає в тому, що особистість створюється, тому вона створюється, а отже вона є творінням. Це особливий феномен, який все своє життя перебуває у власному становленні. Він продовжує створювати себе, ускладнювати (або ­‐ спрощувати), самореалізовуватись вдосконалюватись. Він самоіснує. І в цьому сенсі, особистість виступає власним автором. Але справжнє диво полягає в тому, що особистість є не лише автором себе як твору: вона потенційно і фактично є автором іншої, нової особистості -­ людської дитини. Цей абсолютно унікальний акт співтворчості двох особистостей, двох люблячих людей і є істинним початком.

Посилання

1. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
2. Максименко С. Д. Особистість починається з любові / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. -­ № 9. – С. 1-­8.
3. Максименко С. Д. Поняття особистості в психології / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. -­ № 7. – С. 1-­6.
4. Максименко К. С. Особистісно орієнтована психотерапія у вітчизняній медичній психології : історичний аспект / К. С. Максименко // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – 2016. – 5 (17). – p. 61-­80. 5. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – [2-­‐е вид., стер.]. – К. : Либідь, 2003. – 989 c
6. Фромм Э. Иметь или быть / Э. Фромм; [пер. Э. М. Телятниковой]. – Москва : Аст, Астрель, 2010. – 320 с.
7. Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда / Э. Фромм; [пер. А. А. Александрова]. – Москва : Аст, 2012. – 224 с.
Опубліковано
2017-06-29