Психологічне дослідження рівня задоволеності персоналу на приватному підприємстві

  • О.В. Іщук
Ключові слова: приватне підприємство, задоволеність роботою, мотивація, заохочення, персонал, керівництво

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей результатів психологічного дослідження рівня задоволеності роботою персоналу на приватному підприємстві. Розкрито актуальний стан сфери бізнесу в сучасному українському суспільстві, проаналізовано положення приватних підприємств на ринку, їхня конкурентоспроможність та можливості розвитку, зростання та трансформацій. Представлено результати дослідження феномену задоволеності роботою персоналом приватного підприємства за допомогою такого психодіагностичного інструменту як «Опитувальник задоволеності роботою» («Job Satisfaction Survey» JSS), розроблений П. Спектором. До уваги запропоновано загальні середні показники задоволеності роботою персоналом приватного підприємства згідно структурних підрозділів та шкал. Розкрито сутність таких шкал як заробітна платня, просування, керівництво, додаткові пільги, залежні винагороди, умови виконання, колеги, характер роботи та інформування.

Посилання

1. Більшість українців не влаштовують ні зарплати, ні кар'єра [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tsn.ua/groshi/bilshist-­ukrayinciv‐ne-vlashtovuyut-­‐ni-­zarplati-­ni-­kar-­yera.html
2. Опросник удовлетворенности работой [Электронный ресурс] // Шкалы трудовых аттитюдов. – Режим доступа: https://moodle.herzen.spb.ru
3. Усього 3% українців задоволені своєю заробітною платою [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipress.ua/news/usogo_3_ukraintsiv_zadovoleni_svoieyu_zarobitnoyu_platoyu_5073.html
4. Spector, P.E. Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey / Theoretical Economics Letters, Vol.6 No.2, 1985. – April 28, 2016. – American Journal of Community Psychology. –13. – 693‐713. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4083275
Опубліковано
2017-06-29