Формування професійної компетентності магістрів-­психологів засобами інтерактивного навчання

  • Н.О. Мосол
  • О.В. Філь
Ключові слова: професійне становлення, професійна компетентність, інтерактивне навчання, магістри-­психологи, суб’єктність

Анотація

У статті розглядаються питання професійного становлення психологів. Визначено специфіку підготовки магістрів психологічної професії, надано характеристику інтерактивного навчання та його конкретних методів. Авторами були визначені   та   проаналізовані   базові   принципи   формування   професійної   компетентності   магістрів-­психологів.   Навчання майбутніх психологів з використанням інтерактивних технологій передбачає формування нового досвіду та його теоретичне осмислення через застосування практичних форм роботи. Реалізацію концепції інтерактивного навчання запропоновано на прикладі викладання дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи», зміст якої дозволяє активно використовувати широкий арсенал інтерактивних методів, а саме: дискусійні методи, ситуаційні вправи, методи розв’язування проблем, ділові та рольові ігри, арт-­терапевтичні методики.

Посилання

1. Вознесенська О. Арт-­терапія в роботі практичного психолога: використання арт-­технологій в освіті / Олена Вознесенська, Людмила Мова // Шкільний світ. – К., 2007. – 120 с.
2. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. / За ред. П.Шевчука і П.Фенриха. – Щецін: Вид-­во WSAP, 2005. – 170 с.
3. Кокоренко В. Л. Арт-­технологии в подготовке специалистов помогающих профессий / Виктория Леонидовна Кокоренко. – СПб. : Речь, 2005. – 101 с.
4. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологи: Учебное пособие. 3-­е изд., испр. и доп. – М., 2000. – 128 с.
5. Миллс Дж. Терапевтические метафоры для детей и для «внутреннего ребенка»/ Дж. Миллс, Р. Кроули; пер. с англ. Т. К. Кругловой. – М. : Класс, 2005. – 144 с.
6. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999.–272с.
7. Юнг К.-­Г. Душа и миф. Шесть архетипов / Карл Густав Юнг. – Мн. : Харвест, 2004. – 400 с.
Опубліковано
2017-06-29