Взаємозв’язок лідерських якостей та ефективності управлінської діяльності менеджерів промислових підприємств

  • А.П. Поплавська
Ключові слова: менеджери промислових підприємств, ефективна управлінська діяльність, теорії лідерства, лідерські якості менеджера, ефективність організації

Анотація

В статті за допомогою теоретичного аналізу психологічних підходів до виникнення лідерства та підходів до визначення ефективної управлінської діяльності виявлено, що існує взаємозв’язок між наявністю лідерських якостей у менеджерів промислових підприємств та ефективністю їх управлінської діяльності. У статті проаналізовано теорію особистісних рис, ситуаційний підхід, системний підхід, теорію взаємозалежних чинників Д. МакГрегора, а також праці Д. Хелфріза, Р. Стогділла і виявлено, що існує певний взаємозв’язок між лідерськими якостями менеджерів та ефективністю управлінської діяльності. Доведено, що визначну роль у ефективності управлінської діяльності все ж таки відіграють уміння співіснувати з персоналом, встановлювати ділові відносини, поєднувати як професійні, так і людські якості в робочому середовищі. Тобто ефективна робота менеджера залежить від здатності створити збалансований  колектив  однодумців, який зможе ефективно працювати.

Посилання

1. Вергилес Э.В. Теория лидерства / Э.В. Вергилес М.: Изд‐во Моск. гос. ун-­та экономики, статистики и информатики , 2001. – 42 с.
2. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А. И. Наумов. − М.: Гардарики, 2001. − 528 с.
3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 560 с.
4. Грищенко І.М. Теоретико-­‐методологічні засади лідерства / І.М. Грищенко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. − № 1. − 2015. − С. 111-­122.
5. Колосков И.А. Современные подходы к теории лидерства / И.А. Колосков // Вестник РМАТ. − № 3. − 2015.− С. 51­‐57.
6. Крылова Т.А. Развитие теорий лидерства в экономической науке управления / Т.А. Крылова // Экономический журнал.− № 1(37). − 2015.– С. 53-­70.
7. Логунова М.М. Соціально-­‐психологічні аспекти управлінської діяльності / М.М. Логунова. − К.: Вид-­‐во, 2006. − 256 с.
8. Лугова В.М. Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств / В.М.Лугова, О.А. Ермоленко // Проблеми економіки − 2012. − № 1. − С. 64-­67.
9. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы / С.Р. Филонович // Российский журнал менеджмента. – №− 2. – 2003. – С. 3-­24.
10. Fiedler, F.E.(1995). Cognitive resources and leadership performance. Applied Psychology: An International Review, 44, 5-­28.
11. Stogdill, R.M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.
Опубліковано
2017-06-29