Баланс «робота – життя» персоналу: обґрунтування емпіричних показників

  • М.Г. Ткалич
Ключові слова: баланс «робота – життя», персонал організацій, психологічне благополуччя, психологічний супровід персоналу, соціальна підтримка

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів емпіричних досліджень балансу «робота – життя» персоналу (n = 1029), проведених в два етапи протягом 2014-­2017 рр. В дослідженні були використані авторський опитувальник та додаткова шкала. Було з’ясовано, що як за організаційними, так і за особистісними показниками, у персоналу організацій спостерігається достатній баланс «робота – життя» за його основними параметрами, який співвідноситься із задоволенням від роботи та тим, наскільки вона цікава. Основні джерела балансу: соціальна підтримка в організації та підтримка родини, друзів, партнера; а також розподіл часу: навантаженість, можливість мати вільний час, відпустку. Однак, суб’єктивно баланс персоналом оцінюється більш критично. Обґрунтовано необхідність профілактичних заходів щодо балансу в рамках створення відповідних програм психологічного супроводу в організаціях.

Посилання

1. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М.Г. Ткалич. – Київ-­Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 315 с.
2. Tkalych M.H. Work – life balance programmes for personnel: scientific background and context // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 3 (48). – С. 76 – 82
3. Aguinis, H., Glavas, A. What We Know and Don’t Know About Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda // Journal of Management Vol. 38 No. 4, July 2012, p. 932-­968
4. Allen, T.D. The Work–Family Role Interface: A Synthesis of the Research from Industrial and Organizational Psychology // Handbook of Psychology, Second Edition, edited by Irving B. Weiner. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Inc., p. 698-­718
5. Emslie C., Hunt K. ‘Live to Work’ or ‘Work to Live’? A Qualitative Study of Gender and Work–life Balance among Men and Women in Mid-­life // Gender, Work and Organization. Vol. 16 No. 1 January 2009, -­ p.151-­172
6. Frone M.R. (2003). Work-­family balance. In J.C. Quick, L.E.Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (pp. 143-­162). Washington, DC: American Psychological Association.
7. Grawitch M.J., Barber L.K., Justice L. Rethinking the Work–Life Interface: It’s Not about Balance, It’s about Resource Allocation // Applied psychology: health and well-­‐being, 2010, 2 (2), 127–159
8. Lindgreen, A., Swaen, V. Corporate Social Responsibility // International Journal of Management Reviews (2010), P. 1-­7
9. Marcinkus W.C., Whelan-­Berry K.S., Gordon J.R. The relationship of social support to the work‐family balance and work outcomes of midlife women // Women in Management Review. Vol. 22 # 2. 2007, p. 86-­111.
Опубліковано
2017-06-29