РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРАВОМІРНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СЛІДЧИМИ ЯК ПРЕДИКТОР ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О. О. Чепур Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Ключові слова: вплив, правомірний психологічний вплив у слідчих діях, слідчі, засоби психологічного впливу слідчого, ознаки ефективності психологічного впливу у слідчому процесі

Анотація

Стаття містить виклад опису наукових досліджень і теоретичних узагальнень феномену психологічного впливу у професійній діяльності слідчого. Було встановлено, що більшість досліджуваних надають семантично схожі визначення психологічного впливу, підкреслюючи такі сутнісні його ознаки, як «міжсуб’єктний характер» (у більшості визначень підкреслюється, що це вплив однієї людини на іншу), наявність свідомого наміру у впливі з боку ініціатора, наявність суб’єкта й об’єкта впливу, наявність елементів примусу щодо іншої особи (внесення змін до її поведінки, змушування тощо). Меншість визначень психологічного впливу відображають вплив однієї особи безпосередньо на мисленнєву сферу іншої чи реалізацію впливу засобами фізичної взаємодії. Теоретично обґрунтовано відмінності правомірного і неправомірного впливу у слідчому процесі. Проаналізовано результати анкетування слідчих, що дозволило виявити специфіку розуміння сутності психологічного впливу респондентами. Встановлені детермінанти, які характеризують, на думку слідчих, поняття правомірного та неправомірного психологічного впливу. Була вивчена відмінність розуміння застосування психологічного впливу у слідчій діяльності, що вирізнялася ознаками законності, тактикою слідчих дій, методами, прийомами та засобами використання впливу. Визначені основні ознаки, які, на думку респондентів, ефективні під час застосування у професійній діяльності слідчими. Основними ознаками ефективного психологічного впливу у слідчих діях встановлені: досягнення його результатів, готовність особистості до співпраці зі слідчим після впливу, надання правдивих свідчень і зміна поведінки особи. Проаналізовано особливості диференціації правомірного і неправомірного впливу у слідчих діях, засобів його реалізації. Було зроблено висновок, що ознаками ефективного психологічного впливу у слідчих діях виступають досягнення його результатів, готовність особистості до співпраці зі слідчим після впливу, надання правдивих свідчень і зміна поведінки особи під дією слідчого.

Посилання

1. Бабенко О.О. Теоретичний аналіз можливості використання психологічного впливу у роботі слідчого під час проведення допиту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. Вип. 6. С. 160–164.
2. Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. Критерії допустимості психологічного впливу на досудовому слідстві. Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 3. С. 107–116.
3. Землянская Е.В. Судебно-психологическая экспертиза личности. Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2016. № 2. С. 79–87.
4. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія : підручник. Харків : Право, 2008. 240 с.
5. Мілорадова Н.Е. Особливості діяльнісного компонента професіогенезу слідчих органів досудового розслідування. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1. Т. 1. С. 188–193.
6. Сокиран Ф.М. Характеристика тактичних прийомів психологічного впливу у криміналістичній діяльності слідчого. Криміналістичний вісник. 2014. № 1 (21). С. 45–52.
Опубліковано
2020-11-05