ВПЛИВ ТИПУ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ НА ЯКІСТЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЖИТТЯ

  • Ю. В. Железнякова
Ключові слова: прив’язаність, сексуальність, особистість, стосунки, стрес, задоволення, розвиток

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми якості сексуального життя в межах теорії прив’язаності. Простежено взаємозв’язок між типами прив’язаності особистості та задоволенням від сексуальної складової частини стосунків. У роботі підкреслюється вплив якості дитячо-батьківських стосунків на формування як типу прив’язаності, так і можливості отримувати задоволення від сексуальних стосунків. Підкреслюється важливість соціальних і психологічних досліджень впливу типу прив’язаності на сексуальний розвиток особистості. Описано надійний, тривожний і відчужений типи прив’язаності, критерії та властивості надійного зв’язку між дитиною та матір’ю. Також описово надано характеристику сексуального прояву та можливої взаємодії з партнером через вплив типу прив’язаності. Установлено, що більшість авторів поєднують показники задоволення стосунками з батьками в дитинстві з показниками задовільності сексуальних відносин у дорослому житті. Також у статті теоретично розглянуто вплив стресу на формування та розвиток певного типу прив’язаності, якість романтичних стосунків у дорослому житті та на можливість відчувати задоволення як в загальному розумінні, так і конкретно в сексуальній взаємодії. Також розглянуто взаємозв’язок між дослідними та пізнавальними інтересами дитини, її поведінковими патернами збудження та гальмування нервової системи із процесами сексуальної активності. Проаналізовано в контексті сексуального прояву людини універсальний для всіх ссавців механізм отримання задоволення, який складається з мотивації, формується із трьох взаємопов’язаних, але самостійних функцій: насолоди, очікування, нетерпіння. Усі ці три системи залежать від контексту соціального та фізичного середовища. Зазначено, що негативний контекст, який зазвичай пов’язаний зі стресом, негативно впливає на якість сексуального життя. Показано, що в сучасних психологічних дослідженнях з означеної проблеми відсутнє якісне методологічне підґрунтя дослідження впливу якості дитячо-батьківських стосунків на формування та розвиток сексуальності та можливості відчувати задоволення.

Посилання

1. Джонсон С. Почуття любові. Новий підхід до романтичних стосунків. Київ : Клуб сімейного дозвілля, 2016. 304 с.
2. Діденко С. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків : навчальний посібник. Київ : Арістей, 2003. 312 с.
3. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності : підручник. Київ : Академвидав, 2009. 304 с.
4. Кочарян А. Особистість і статеве життя: Симптомокомплекс маскуліності/феміністі в нормі та патології. Харків : Основа, 1996. 127 с.
5. Сексологія : навчальний посібник / В. Кришталь та ін. Харків : Фоліо, 2008. 990 с.
6. Наґоскі Е. Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров’я. Київ : Клуб сімейного дозвілля, 2020. 480 с.
7. Patterns of Attachment / M. Ainsworth et al. Routledge, 2015. 416 p.
8. Bowlby J.A. Secure Base: Clinical applications of attachment theory : basic Books. Routledge, 2015. 204 p.
9. Cozolino L. The Neuroscience of human relationships: attachment and the developing social brain. Norton, 2006. 656 p.
10. Pasch L., Thomas N. Social support, conflict, and the development of marital dysfunction. Journal of consulting and clinical psychology. 1998. Vol. 66. P. 219–230.
Опубліковано
2022-12-27