Контекстуальна залежність сприйняття зовнішніх об’єктів та ефективність комунікацій

  • М.Є. Пуляєвська
Ключові слова: контекст сприйняття, сприйняття об’єктів, психосемантика, простір значень, комунікації, теорія планованої поведінки

Анотація

У статті розглядаються питання невизначеності сприйняття індивідом зовнішніх об’єктів. Викладена аргументація на користь уявлення про те, що ідентифікація об’єктів, тобто привласнення їм певних значень реципієнтом інформації, залежить від контексту ситуації, в якої знаходиться реципієнт. Дано визначення контексту сприйняття як комплексу факторів, який включає зміст і умови життєдіяльності індивіда та пов’язаний з ними «вектор зацікавленості», тобто сукупність емоційних та оціночних ставлень до зовнішніх об’єктів. З цього розуміння контексту слідує, що для забезпечення можливості ефективної комунікації реципієнт комунікативного повідомлення повинен бути здібним усвідомити контекст сприйняття автора повідомлення та взагалі мати певну зацікавленість в будь-­якої його інтерпретації. Відповідно, в цілях розробки ефективних комунікаційних стратегій потрібно дослідження контекстів сприйняття об’єктів індивідами та групами, що входять до складу цільових аудиторій. Перспективним підходом до аналізу контекстів сприйняття виглядає використання теорії планованої поведінки.

Посилання

1. Медведев Н.В. Природа человеческой коммуникации / Н.В. Медведев. – Вестник ТГУ, №12 (140). – 2014. – С.1-­5
2. Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма / В.Ф. Петренко. – М.: Новый хронограф, 2009. – 440 с.
3. Ajzen, I. & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albarracin, B. T. Johnson, and M. P. Zanna (eds.). Handbook of attitudes. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 173–221.
4. DeRose, K. (2009). The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press.
5. Hawthorne, J. (2004). Knowledge and Lotteries, Oxford: Oxford University Press.
6. Muñoz, B., Monzon, A. & Lois, D. (2013). Cycling Habits and Other Psychological Variables Affecting Commuting by Bicycle in Madrid, Spain. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2382(1):1-‐9,·∙December 2013.
7. Nanay, B. (2015). The representationalism versus relationism debate: explanatory contextualism about perception. European Journal of Philosophy, 23(2): 32–36.
8. Neta, R. (2007). Contextualism and a puzzle about seeing. Philosophical Studies, 134(1): 53–63.
9. Phillips, Ben S. (2016). Seeing and Perceptual Content. CUNY Academic Works. Retrieved from http://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1405
10. Weber, K. (2013). Access to information and fragmentation of knowledge and society, DOI: 10.2139/ssrn.2234477. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/256052865_Access_to_Information_and_Fragmentation_of_Knowledge_and_S ociety
Опубліковано
2017-06-29